ПРОТЕСТ ПЕНЗИОНЕРА И ЗАПОСЛЕНИХ

 

Број:135/18

16.10.2018. год.

Саопштење

Поштовани,

 

После усаглашавања медијима достављамо Саопштење:

Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије у сарадњи са другим синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених, 30. 10. 2018. године, у 16 сати, организују протест пензионера и запослених у Београду на Тргу Николе Пашића а у другим градовима Србије пред основним судовима ради исказивања незадовољства због:

 

- Сиромашења пензионера дугогодишњим неусклађивањем пензија за најмање од 20-25% и урушавања пензијског система Србије укидањем редовног усклађивања пензија на основу Закона ПИО и званичних статистичких података о инфлацији и расту БДП.

- Игнорисања обавезе, од стране Владе Србије, да на основу члана 58. Устава Србије и става Уставног суда Србије да је пензија имовинско право,  системски изврши повраћај делова пензија који нису исплаћени по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија,

- Опструкције Уставног суда Србије да оцени уставност Закона о  привременом уређивању начина исплате пензија,

- Манипулације пензионерима и јавношћу од стране Владе Србије и медија у вези укидања ЗПУНИП и изменама Закона о ПИО.  

На протестима ћемо поставити следеће захтеве да:

- Влада Србије НСС предложи законе којима би се регулисао повраћај неисплаћених делова пензија од 2014-2018. године, изменио састав Управног одбора РФ ПИО тако да у њему већину имају представници запослених и пензионера и враћања редовног усклађивања пензија  на основу Закона о ПИО.

- Влада Србије под хитно покрене јавну расправу  о реформи пензијског система Србије коју у овом тренутку нетранспарентно и без дијалога са запосленима, пензионерима и послодавцима спроводи, а на штету осигураника – запослених  и пензионера.

- Уставни суд у складу са актом који су доставили посланици Народне скупштине Србије  изврши оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

- Да јавни сервис РТС организује емисије - сучељавања о положају пензионера у Србији, реформи пензијског система, неусклађивању и смањивању пензија.

Позивамо све синдикате и удружења пензионера да солидарно организујемо протесте пензионера и запослених  у свим градовима Србије, спречимо урушавање пензијског система Србије, најављену дискриминацију и  даље осиромашење дела пензионера Србије.

Позивамо синдикате запослених да учествују у припреми и подршци протеста ради заштите стечених права својих чланова, будућих пензионера.

 Уколико не буде грађанског отпора неуставним и неморалним реформама пензијског система, стечена права преко 1 200 000 пензионера и сада запослених који имају или би требали да имају натпросечене пензије ће бити обрисана а све то проглашено великом реформском победом актуелне власти.

Желимо да на законит и демократски начин пошаљемо поруке актуелној власти, домаћој и међународној јавности да се не миримо са неуставном и нетранспарентном реформом пензијског система Србије у којој се не поштују права садашњих и будућих пензионера стечена по основу уплата доприноса за ПИО.

Молимо медије да нам помогну у обавештавању јавности, пензионера и запослених који су оштећени или ће бити дискриминаисани и оштећени неуставном реформом пензијског система Србије.

С поштовањем,

 

Михајло Радовић, председник УСПС                    Јован Тамбурић, председник УСПВЛС