ПЕНЗИОНЕРИ НЕ ПРАШТАЈУ

Удружење синдиката пензионера Србије (у даљем тексту: Синдикат пензионера) у име свих својих чланова и других опљачканих пензионера захтева оставку Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и смену Драгане Калиновић, директорке Републичког фонда пензионог и инвалидског осигурања.


Повод за тражење оставке министра З. Ђорђевића су његове изјаве да ће се судски спорови које су пензионери покренули ради накнаде штете решавати у корист РФПИО, а не у корист пензионера, а у којој позива пензионере да имају поверења у Владу Србије и да не туже РФПИО за накнаду штете коју су претрпели у последње четири године применом неуставног Закона о умањењу пензија.

Синдикат пензионера Србије овим саопштењем упозорава јавност и своје чланове да је у питању још једна од бројних манипулација поменутог министра и покушај да се пензионери спрече и обесхрабре да судским путем наплате штету коју су претрпели.

Применом неуставног Закона о умањењу пензија, скоро 700.000 пензионера у Србији претрпело је материјалну штету која се, зависно од њихових пензија, креће од 2000 до 6000 евра, свесним и умишљајним кршењем закона од стране ПИО Фонда и његове директорке. Иако је РФПИО у складу са Законом о ПИО био у обавези да по службеној дужности сваком пензионеру којем је умањена пензија донесе решење о умањењу пензије на основу Закона о умањењу пензија и омогући им право на жалбу, ПИО Фонд супротно закону то није чинио, већ је без решења пензионерима само достављао чекове са умањеним износима пензија, без права на жалбу или неки други правни лек како то прописује Закон и Устав РС.

Незаконитом раду РФПИО и директорке Калиновић кумовало је и мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим се охрабрује Фонд да поступа противзаконито и да не доноси нова решења о умањењу пензија са образложењем да би то било неекономично и да би условило 700.000 жалби, а затим и тужбе уколико би жалбе биле одбијене. Поступајући на тај начин РФПИО је свесно избегао своју законску обавезу чиме је прекршио закон и на тај начин оштетио све пензионере којима је умањена пензија.

На незаконито поступање РФПИО у више наврата су реаговали и поједини државни органи који врше надзор над радом Фонда, јер су упозоравали Фонд на кршење закона и његову обавезу да у сваком појединачном случају, односно сваком пензионеру којем се умањује пензија, донесе решење о умањењу, износ за који се пензија умањује, образложење и поуку о правном леку, што РФПИО и поред тих јасних упозорења није испоштовао, чиме је својим незаконитим радом причинио штету свим оштећеним пензионерима.

Синдикат пензионера Србије је у међувремену прибавио доказе о незаконитом раду ПИО Фонда и позвао своје чланове да туже РФПИО за накнаду штете, пружајући им правну помоћ преко адвокатског тима којег је у међувремену формирао. Упознати смо са чињеницом да је последње време добијено више судских одлука у корист пензионера, којима се обавезује Фонд на накнаду штете.

Овим саопштењем такође напомињемо да поред чињенице што су пензионери претрпели штету незаконитим радом РФПИО и директорке Д. Калиновић, а штету су претрпели и по основу чињенице да се пензија као имовинско право не може мењати, ускраћивати и умањивати осим уколико је претходно донет посебан Закон о јавном интересу уз истовремену правичну накнаду пензионерима за одузето или умањено право, на шта је такође Синдикат пензионера благовремено указивао. У конкретном случају, не само да није донет Закон о јавном интересу који би био правни основ за одузимање имовине пензионера, већ није утврђена ни накнада за одузето имовинско право, односно пензију, а што се може видети у Закону о изменама и допунама Закона о ПИО којим је укинут Закон о привременом уређењу начина исплата пензија.

Такође морамо поменути и чињеницу да Уставни суд до данас није донео одлуку о више Иницијатива за оцену уставности и законитости Закона о умањењу пензија које су поднели Синдикат пензионера, Савет Владе Републике Србије за борбу против корупције и други, свесни чињенице да би одлука Уставног суда Србије могла бити само једна, а та је да је Закон о привременом уређењу начина исплата пензија - неуставан.

Овим саопштењем позивамо све наше чланове, наследнике преминулих пензионера, као и све остале оштећене пензионере да не праштају дуг држави и да судским путем наплате своја потраживања од РФПИО и надокнаде штету коју су претрпели незаконитим радом Фонда, јер је управо циљ поменуте изјаве ресорног министра Ђорђевића да се што мање пензионера одазове нашем позиву како би потраживања према Фонду застарела.

Истовремено, обавештавамо све заинтересоване, да Синдикат пензионера Србије неће одустати од даље борбе за раније стечена права пензионерске популације, а то подразумева: враћање на основни Закон о пензијском и инвалидском осигурању; да се поново успостави систем усклађивања пензија са трошковима живота два пута годишње, а који неће зависити од воље једног човека; да се поништи садашња структура Управног одбора ПИО фонда (у коме Влада има већину) и да у име пензионера Србије одлучују они који та средства издвајају и они којима су она намењена.

Наша акција "Од ПИО фонда до Стразбура" и започети судски процеси настављају се без обзира на изјаве које су се појавиле у јавности, јер више неможемо веровати никоме, ни Уставном суду, ни другим урушеним институцијама...

А што се тиче бања, специјализованих болница, лечилишта и других објеката који припадају пензионерима и онима који су их изградили, а којима у име пензионера управља ПИО фонд, наши ставови остају непромењени. Не признајемо одлуке УО РФПИО донете на сумњивим телефонским седницама да се бање уступе Влади, јер су о томе одлучивали чланови УО које је претходно у тај исти одбор именовала Влада Србије.

Удружење синдиката пензионера Србије

 

ПРЕДСЕДНИК

Михајло Радовић

  • Штампа