ODRŽAN SASTANAK PENZIONERA ITALIJE I SRBIJE

Predstavnici sindikata penzionera Generalne konfederacije rada Italije - SPI CGIL razgovarali su 5. jula, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, s predstavnicima Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS).

Tema sastanka, kojem je prisustvovao i sekretar Veća SSSS, Zoran Mihajlović, bila je predstojeća Regionalna konferencija sindikata penzionera i starih lica, koja će biti održana u Beogradu, 16. oktobra, i koja će okupiti predstavnike sindikata penzionera zemalja sa prostora bivše Jugoslavije.

 Istakavši dosadašnju uspešnu saradnju sa SPI CGIL, koja traje od samog osnivanja Udruženja, predsednik USPS Mihajlo Radović je informisao o aktivnostima i anketi koje Udruženje sprovodi, a čiji rezultati će biti predstavljeni na Regionalnoj konferenciji.

Sekretar Veća SSSS, Zoran Mihajlović je goste upoznao sa načinom organizovanja i aktivnostima koje sprovodi SSSS.

Govoreći o zakonima koji su u proceduri, kao i o načinu njihovog donošenja, Mihajlović je naveo zakon o agencijskom zapošljavanju, oko kojeg nije postignuta saglasnost sa sindikatom.

On je, takođe, ukazao da u mnogim preduzećima poslovodstvo šikanira članove sindikata, a da posebno zabrinjava što se to sve češće dešava i u državnim preduzećima.

Mihajlović je upozorio i da u evropskim zemljama jača desnica, da sindikati gube članstvo, zbog čega je potrebna njihova aktivnija uloga i intenzivna međunarodna saradnja i razmena iskustava.

Predstavnik SPI CGIL, Dominiko Panteleo, koji je nacionalni koordinator za međunarodnu saradnju, istakao je značaj jačanja saradnje i zajedničkog organizovanja Regionalne konferencije, čiji je cilj da se u centar stavi položaj penzionera i starih lica u društvu.

Širom Evrope postoji tendencija napada na penzionere, nezaposlene i mlade i vrlo je bitno da se ta pitanja rešavaju nadnacionano. U centru svake konferencije trebalo bi da bude borba za socijalna prava, ne samo na nacionalnom, već i na evropskom nivou, rekao je on.

Na sastanku je dogovareno je da se učesnici konferencije, čiji će  domaćin biti USPS, fokusiraju na teme:’’Penzije dostojne čoveka’’, ’’Javno zdravstvo’’ i ’’Siromaštvo’’.