КАКО СЕ ЗАКОНСКОМ КРАЂОМ У СРБИЈИ ДОЛАЗИ ДО ''ПРВОГ МИЛИОНА''

Поводом објављеног огласа у средствима јавног информисања

ЗАХТЕВАМО

Да се поништи Одлука Управног одбора ПИО Фонда о продаји Куршумлијске односно Врањске бање.

Као умешачи у судским поступцима за повраћај бања и РХ центара, продаја је незаконита и има елементе корупције и преваре.

Уколико и поред овог трећег јавног упозорења свим заинтересованим купцима исто не буде прихваћено, учесници на конкурсу – лицитацији, односно чија понуда за куповину буде прихваћена, неће бити у прилици да се позивају на своју савесност, односно да нису знали за незаконита поступања и радње. Уколико се путем судских поступака утврди да су закључени уговори ништавни и незаконити, неће моћи да поврате уложена средства за незакониту трговину. Чак се могу сматрати саучесницима у овој противправној радњи.

Бање и РХ центри продају се далеко испод тржишне цене, а држава поклања по закону три и више пута већу субвенцију купцу ради стављања у функцију и запошљавања радника незаконито купљених непокретности. 

Куршумлијска бања се продаје за 1.000.000 евра нижу тржишну цену што је противправно  договорено са купцем, а Врањска бања  се продаје противзаконито тако што се продаје земљиште без објекта од 4000 м2, иако објекат постоји, за 236.000 евра.

Имовина РФ ПИО је у приватна својина и укњижена је као приватна својина а не државна ни јавна својина, те се чланови  Управног одбора Фонда које бира Влада РС налазе у сукобу интереса када доносе одлуке о продаји непокретности у приватној својини, што такве уговоре о продаји чини ништавима. Обзиром да ништавост не застарева упозоравамо потенцијалне купце да се суздрже од закључења купопродајних уговора јер се неће моћи позвати на савесност, односно да нису знали за незаконите радње.  

УПОЗОРАВАМО 

По ко зна који пут, да ПИО Фонд није Јавно предузеће чији је оснивач држава, нити ће држава преко свог Управног одбора имати право да ову правно-економску хајдучију спроведе у дело.

Наравно да после ових инкриминисаних радњи, због наношења огромне материјалне штете начињене оснивачима и Фонду ПИО, следе кривичне пријаве против чланова Управног одбора и директорке Фонда ПИО и не само за ово незаконито чињење.

Постављају се отворена питања:

1.    Ко се одважио да незаконито продаје, не питајући осниваче Фонда, имовину Фонда ПИО?

2.    Ко од кога купује оглашене непокретности?

3.     Ко одобрава субвенције онима који су незаконито купили  предметне непокретности и по којим критеријумима?

4.  Шта на крају имају од тога оснивачи Фонда односно грађани Србије који пуне буџет Србије а ништа се не питају око трошења средстава нити имају било какву контролу трошења?

Ето како се у земљи Србији марљиво и лако долази до првог милиона евра, без зноја и напора а на терет грађана Србије.

 

Михајло Радовић

председник Удружења

            синдиката пензионера Србије