ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ВАУЧЕРА ЗА БАЊЕ У СРБИЈИ

Удружење синдиката пензионера Србије и Туристичка агенција Банбус потписали су Споразум о сарадњи.

Боравак у бањама Србије, коришћење ваучера, летовање, зимовање, излети, наши чланови могу користити по повољним условима у Агенцији Банбус, са којом смо потписали Споразум о сарадњи.

 Да бисте под најповољнијим условима користили ваучере  које за боравак у бањама даје Влада Србије, први корак је да дођете у канцеларију Синдиката пензионера, Дечанска 14, седми спрат, понедељак, среда, петак од 10 до 12 часова. Ту ћете добити Потврду да сте члан Синдиката пензионера и Образац пријаве за доделу ваучера.. Са потврдом и попуњеним Обрасцем пријаве одлазите у Агенцију Банбус, Балканска број  35, у Тржном центру, у приземљу, да резервишете термин и коју бању желите.

- Захтев за добијање ваучера подносите у ЈП Пошта са следећим документима:

- Лична карта или пасош, или фотокопија личне карте или пасоша

- Потврда о резервацији, коју вам издају у Агенцији Банбус

- Пензиони чек и Фотокопију Решења о оствареном праву на пензију

- На кућну адресу добићете потребан ваучер

- Добијени ваучер односите у Агенцију Банбус и радите коначан договор о реализацији.

Агенција Банбус има смештајне капацитете у Соко бањи и Врњачкој бањи.

Нешто једноставнија процедура ће бити за реализацију вашег зимовања, летовања или излета. Све потребне информације добићете у нашој канцеларији.

Наши телефони 011-333-5267 или 062-85-42-060

Секретаријат