ЕВРОПСКИ СУД О НАШИМ ПЕНЗИЈАМА

Адвокат: Европски суд испитује смањивање пензија у Србији

Адвокат Радомир Којић изјавио је у Дану уживо да Европски суд разматра представке које су упутили пензионери из Србије у вези смањивања пензија из 2014. године, и истиче да је тај процес у току, а да је једно од главних питања које се поставља да ли су тада српски пензионери поднели превелики терет финансијске консолидације.

"Европски суд је спојио 11 представки које су поднете током 2015. године и једну из 2020. године. Неколико особа је поднело представке, али је Суд сматрао да треба да одлучи једном одлуком о свему томе. Суштина је да је суд поставио питање усклађености Закона о привременом уређењу пензија из 2014. године са захтевима Европске конвенције. Суд је имао у виду да је домаћи Уставни суд одбацио одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости тог закона, и чини се да Европски суд није био задовољан образложењем Уставног суда", наводи Којић.

Према његовим речима, Европски суд је хтео да испита критеријуме и да утврди да ли је дошло до повреде права таквим законом.

"Суд је свих 11 представки сумирао практично у четири тачке. Прво, само смањење пензија доводи до повреде права на уживање својине, друго, да је сам закон о смањењу пензија био супротан Уставу Србије, као и супротан другим законима наше земље, треће, да сам закон у тексту он није био орочен и последња притужба се тицала да подносиоци сматрају да је он по својој природи арбитраран", објашњава Којић.

Он додаје да је једно од питања које суд поставља Републици Србији је да ли су пензионери сносили сувише велики терет те фискалне консолидације. Такође, Суд тражи од Републике Србије да се достави колике су заиста уштеде остварене на тај начин.

"Никада нисам успео да нађем колике су те уштеде у бројевима, и да ли су се те уштеде могле да се остваре на неки други начин? То је оно што се Суд пита, да ли су пензионери сносили сувише велики терет фискалне консолидације", навео је он.

"Када би суд усвојио ту представку, очекујем да би Република Србија морала да предузме одређене генералне мере, које би се тицале и других пензионера. Уколико Европски суд утврди да је дошло до повреде права, он ће подносиоцима досудити одређену нематеријалну штету. О материјалној штети немамо довољно елемената да расправљамо о томе", каже он.

Како наводи, уколико би се досудила нематеријална штета, онда би Комитет министара захтевао да Србија предузме мере којим би компензовала и остале пензионере.

"Имали смо примере у прошлости где су се дејство мера са индивидуалног проширило на све сличне случајеве", подсећа он и додаје да је рано у овој фази поступка причати о материјалним надокнадама за све пензионере.

"Оно што је важно је да ћемо ми коначно од Европског суда добити одговор да ли су тим законом повређена права која су јемчена Европском конвернцијом. Никада нема правила колико треба да се чека са одлуком Суда, али у једном сличном случају су бугарски пензионери чекали око пет година. Ја се надам да ће ово суд решити у наредне две године", закључио је Којић.

Радомир Којић

  • Штампа