СИСТЕМСКА КОРУПЦИЈА, РАСПРОДАЈА ИМОВИНЕ ФОНДА ПИО

 

Системска корупција и распродаја имовине Фонда ПИО јесу одлике управљања овим фондом у последњем периоду. Ово је закључак извештаја Савета Владе Србије за борбу против корупције

 

Савет Владе Србије за борбу против корупције указао је на сумњу да постоје елементи системске организоване корупције у располагању имовином Фонда ПИО. Ово је посебно уочљиво када је у питању продаја објеката специјалних болница за рехабилитацију.

Савет је извештај о располагању имовином Фонда ПИО доставио Влади 1. децембра 2020. године. У извештају се наводи да “постоји сумња да има елемената системски организоване корупције широких размера, усмерених, с једне стране, на свесно причињавање материјалне штете Фонду и Републици Србији, а с друге, за свесно омогућавање трећим лицима да се чињењем или нечињењем од стране Фонда и појединих државних органа свесно обогате на рачун њихове имовине путем куповине непокретности по ценама нижим од тржишних.”

Управљање Фондом ПИО – свесно причињавање велике штете

Савет је анализирао рад Фонда од 2009. до 2019. године. Утврђено је да постоје два, односно три дијаметрално супротна периода.

Као први период је означен период до 2014. године. Фонд је тада, заједно са свим органима управљања и стручном службом, спроводио политику укрупњавања имовине Фонда, њено дефинисање, заштиту и стављање у функцију ради стицања прихода, а у циљу смањења дотација и растерећења републичког буџета, навео је Савет.

У другом периоду, до 2018. године, Фонд који је и формалноправно постао власник непокретности, понашао се супротно овлашћењима власника. Овлашћења власника су да се о својој непокретности стара, прибира приходе од ње и управља њоме у духу доброг домаћина.

Од 2018. године – отворена распродаја имовине Фонда ПИО

“У трећем периоду Фонд се не само понашао недомаћински у погледу своје имовине, већ је свесно предузимао радње у циљу њеног умањења, проузрокујући притом велику материјалну штету.”

Савет сматра да су продаја и приватизација центара за рехабилитацију који користе термалне изворе и гашење таквих здравствених установа “недопустиви и супротни интересима грађана Србије и супротни интересима очувања народног здравља, на чије чување је држава обавезана Уставом”.

Препоруке Савета за борбу против корупције

Савет је препоручио Државној ревизорској институцији (ДРИ) да уради ревизију процене тржишне вредности приликом продаје непокретности бањског комплекса “Жубор” у Куршумлијској бањи.

·                      В: Званично: Фонд ПИО није више власник Куршумлијске бање

Савет је оценио да су те непокретности процењене, а затим продате, за вишеструко нижи износ од њихове првобитно процењене тржишне вредности.

Препорука Савета је и да ДРИ обави ревизију процене тржишне вредности приликом продаје земљишта без објекта од 16.000 квадратних метара Специјалне болнице у Врањској бањи. Та непокретност је процењена, а затим продата “за десет пута нижу цену од провобитно процењене тржишне вредности”.

Влада Србије би, по налазима Савета, требало да надлежне за организовани криминал, пре свега Тужилалштво, задужи да предузму законске мере за откривање починилаца и за њихово процесуирање у вези са продајом непокретности бањског комплекса “Жубор” у Куршумлијској бањи и непокретности у Врањској бањи “због свесног умањења њихове тржишне вредности у циљу прибављања противправне имовинске користи трећим лицима”.

 

ИзворН1/Бета/ПЕНЗИН
ИлустрацијаПензин.рс

Подсећамо:

- УСПС: Кривични поступци против Фонда ПИО поводом отуђења бања

- Како је изменама Закона о ПИО озакоњено уништавање пензионера и Фонда ПИО

- УСПС: Како се законском крађом долази до “првог милиона”

- Пензионери не дају да се њихова имовина распродаје као Алајбегова слама – Реаговање на подршку ПИО фонда продаји бања

- УСПС: Изменама Закона о ПИО извршена је једна врста национализације и окупације

- УСПС: Проблеми приватизације објеката у власништву ПИО фонда у бањама Србије

- Фонд ПИО и бање су приватна а не државна имовина

 

  • Штампа